Krav til deltageren​Man kan tidligst starte 3 måneder før man fylder 17 år


Man kan tidligst gå til teoriprøve 1 måned før man fylder 17 år


Man kan tidligst gå til køreprøve den dag man fylder 17 årKrav til undervisningenKrav til antal lektioner ​

Minimum 4 praktiske lektioner á 45 minutter på manøvrebane.


Minimum 4 praktiske lektioner á 45 minutter på køreteknisk anlæg.


Minimum 16 praktiske lektioner á 45 minutter på vej,

hvoraf 1 er i mørke.


Minimum 29 teoretiske lektioner á 45 minutter. ​


Loven foreskriver et minimumskrav til, hvor mange teoretiske og praktiske lektioners undervisning man skal modtage, inden man kan indstilles til en prøve. ​


Disse minimumskrav er ikke et udtryk for, at alle elever efter denne mængde undervisning vil kunne klare en teori- eller køreprøve. Det er den enkelte elevs individuelle behov, der er afgørende for hvor meget undervisning, der er nødvendig. ​